Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids

Tadeusz Chudoba 1Ed Lester 2Martyn Poliakoff Witold Łojkowski 1Jun Lee Ewa Grzanka 1Adam M. Presz 1

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom

Abstract

The pure powder of the yttrium-aluminum garnet (YAG) was obtained in a one step process utilizing supercritical (SCR) liquids in a flow reactor. Acetates (and acetyloacetates) of Yttrium3+ and Aluminum3+ in aqueous-alcoholic solutions as a starting materials were used. The obtaining product was characterized using XRD, SEM, TG, BET and helium picnometry. Manufactured in this way YAG has high regular microstructure and very low level of agglomeration. High-Pressure-Low-Temperature-Sintering of this powder was investigated.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 13. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 14. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 16. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 17. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 18. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 19. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 20. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 21. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 22. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 23. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 24. Size- and Shape-Controlled Continuous Flow Hydrothermal Synthesis of Inorganic Nanomaterials
 25. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 26. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 27. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 28. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 29. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 30. GaN substrates with variable surface miscut for laser diode applications
 31. Semipolar (2021) UV LEDs and LDs grown by PAMBE
 32. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 33. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 34. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 35. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 36. Welcome address
 37. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 38. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 39. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 40. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 41. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 42. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 43. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 44. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 46. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 47. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 48. Nanosafety - challenge of nowadays
 49. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 50. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 51. Podsumowanie
 52. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 53. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 54. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 55. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 56. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 57. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 58. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 59. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 60. Otwarcie konferencji
 61. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 62. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 63. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 64. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 65. Looking at the real structure of nanocrystals with powder diffraction: the apparent lattice parameter approach
 66. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 67. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 68. Looking beyond limitations of diffraction methods of structural analysis of nanocrystalline materials
 69. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 70. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 71. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 72. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 73. Formation, functionalisation and formulation via continuous hydrothermal synthesis
 74. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 75. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 76. Error bars in powder diffraction
 77. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 78. Characterization of nanopowders
 79. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 80. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 81. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 82. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 83. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 84. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 85. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 86. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 87. Fast luminescence in ZnO structures
 88. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 89. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 90. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 91. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 92. Catalytic growth by molecular beam epitaxy and properties of ZnTe-based semiconductor nanowires
 93. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 94. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 95. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 96. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 97. The potential use of doped nanoparticles from hydrothermal synthesis in cell signalling
 98. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 99. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 100. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 101. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 102. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 103. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 104. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 105. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 106. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 107. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 108. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 109. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 110. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 111. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 112. Badania własności termicznych nanokryształów metodami dyfraktometrycznymi
 113. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 114. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 115. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 116. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 117. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 118. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 119. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 120. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 121. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 122. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 123. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 124. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 125. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 126. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 127. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 128. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 129. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 130. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 131. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 132. Production and sintering of diamond particles with nanometric nickel coating
 133. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 134. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 135. Sintering of nanopowders under high pressure
 136. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 137. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 138. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 139. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 140. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 141. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 142. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 143. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 144. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 145. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 146. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 147. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 148. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 149. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 150. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 151. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 152. Nano SiC doped MgB2 bulk superconductor with Tc over 42 K by high gas pressure annealing
 153. X-ray diffraction studies of thermal properties of bulk- and surface-atoms of nanocrystalline SiC
 154. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 155. Examination of the atomic Pair Distribution Function (PDF) of SiC nanocrystals by in-situ high pressure diffraction
 156. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 157. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 158. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 159. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 160. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 161. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 162. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 163. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 164. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 165. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 166. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 167. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 168. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 169. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 170. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 171. Application of High Pressure to Processing of Meat
 172. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 173. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 174. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 175. X-Ray Characterization of Nanostructured Materials
 176. Generetion and Relaxation of Strain in SiC and GaN under Extreme Pressure
 177. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 178. Influence of high pressure on the polytype structure of nanocrystalline GaN
 179. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 180. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 181. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 182. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 183. Luminescense of Nanosize ZrO2
 184. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 185. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 186. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 187. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 188. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at E-MRS Fall Meeting 2007, Symposium A, by Tadeusz Chudoba
See On-line Journal of E-MRS Fall Meeting 2007

Submitted: 2007-05-14 15:53
Revised:  2009-06-07 00:44