Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions

Witold Łojkowski 1Tadeusz Chudoba 1Wojciech Dzwolak 1Aharon Gedanken 6Marek Godlewski 2,3Ewa Grzanka 1Hubert Matysiak 4Agnieszka Opalińska 1,4Robert R. Piticescu 5Adam M. Presz 1Edward Reszke 7,8Tomasz Strachowski 1,4Sergiy A. Yatsunenko 2

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of Physics, al. Lotników 32/46, Warszawa 02-668, Poland
3. Cardinal Stefan Wyszynski University, College of Science, Warszawa, Poland
4. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
5. Institute for Non-ferrous and Rare Metals, 102 Biruintei Blvd., Pantelimon 73957, Romania
6. Bar-Ilan University, Ramat-Gan 52900, Israel
7. Plazmatronika SA, Osobowiecka 70, Wrocław 51-008, Poland
8. Ertec Poland Edward Reszke (Ertec), Rogowska, Wrocław 54-440, Poland

Abstract

Combining high pressure and microwaves permits to decrease the reaction time one order of magnitude comparing to conventional hydrothermal reaction because of direct heating of the reacting fluids. On the other hand pressure permits to use high microwave power without sparking and boiling.

We carried out synthesis of nanopowders of zirconia doped with rare earth ions and ZnO doped with Al, Mn, Co, Ni, Ce. We studied also the effect of annealing on the nanopowders properties. The  nanopowders were characterized as follows: density specific surface,., grain size and grain size distribution, lattice constants and zeta potential, FTIR, luminescence and true chemical composition using ICP technique.

It was found that hydrothermal synthesis followed by annealing is a promising method for production of nanopowders doped with ions.

Work supported  by COST action D30 and Polish Research Network WITNANO

Related papers
 1. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 2. Tb3+ ion luminescence enhancement in yttria host lattice obtained via microwave hydrothermal process
 3. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 4. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 5. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 6. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 7. A Novel Generation Microwave Stop-Flow Reactors MSS2 for Nanopowder Synthesis
 8. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 9. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 10. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 11. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 12. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 13. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 14. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 15. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 16. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 17. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 18. Quantum semiconductor nanostructures for applications in biology and medicine -development and commercialisation of new generation devices for molecular diagnostics on the basis of new Polish semiconductor devices
 19. [CEPT] Metoda ultradźwiękowego pokrywania polimerów nanocząsteczkami
 20. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 21. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 22. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 23. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 24. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 25. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 26. GaN substrates with variable surface miscut for laser diode applications
 27. Semipolar (2021) UV LEDs and LDs grown by PAMBE
 28. Coating anti-bacterial nanoparticles on flat and curved surfaces, and fighting resistant bacteria by employing the sonochemical method
 29. Hydrothermal growth of ZnO nanorods for solar cells applications
 30. Epitaxial growth and characterization of zinc oxide nanorods obtained by the hydro-thermal method
 31. Growth of zinc oxide and dielectric films using Atomic Layer Deposition method from organic precursors
 32. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 33. Ultradźwiękowa technika pokrywania polimerowych rusztowań dla zastosowań biomedycznych
 34. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 35. "Superstructures of protein-based amyloid nanofibrils as a scaffold material for SERS platforms"
 36. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 37. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 38. Welcome address
 39. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 40. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 41. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 42. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 43. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 44. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 45. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 46. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 47. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 48. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 49. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 50. Nanosafety - challenge of nowadays
 51. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 52. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 53. Podsumowanie
 54. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 55. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 56. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 57. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 58. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 59. Rezonansowe badania fotoemisyjne ferromagnetycznych warstw ZnCoO
 60. Resonant photoemission study of Sm atoms on ZnO surface
 61. Mangan w warstwach ZnMnO hodowanych metodą osadzania warstw atomowych
 62. Lokalne otoczenie atomów kobaltu w cienkich warstwach ZnCoO
 63. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 64. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 65. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 66. Otwarcie konferencji
 67. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 68. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 69. Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego
 70. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 71. Contactless electroreflectance of ZnSe layers grown by atomic layer epitaxy
 72. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 73. Electrical and optical properties of zinc oxide layers obtained by Atomic Layer Deposition
 74. Zinc oxide grown by Atomic Layer Deposition - a material for novel 3D electronics
 75. Dimethylzinc and diethylzinc as precursors for monocrystalline zinc oxide grown by Atomic Layer Deposition
 76. Thin films of ZnS and ZnSe by Atomic Layer Deposition for light sensor applications
 77. Photovoltaic cells based on nickel phthalocyanine and zinc oxide formed by atomic layer deposition
 78. Effects related to deposition temperature of ZnCoO films grown by Atomic Layer Deposition – uniformity of Co distribution, structural, electric and magnetic properties
 79. Looking at the real structure of nanocrystals with powder diffraction: the apparent lattice parameter approach
 80. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 81. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 82. Looking beyond limitations of diffraction methods of structural analysis of nanocrystalline materials
 83. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 84. Novel synthesis methods of Co-doped ZnO Nanopowders
 85. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 86. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 87. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 88. Effect of annealing on the structure and microstructure of Pr doped ZrO2-Y2O3 nanocrystals
 89. Coating Flat and Curved Surfaces by Nanoparticles Using Ultrasound and Microwave Radiations
 90. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 91. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 92. Error bars in powder diffraction
 93. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 94. Characterization of nanopowders
 95. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 96. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 97. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 98. High pressure-low temperature synthesis of new nanostructured compounds  
 99. Producing metal oxide nanoparticles by the sonochemical, microwave and RAPET techniques.
 100. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 101. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 102. How we can stimulate intra-shell emissions of rare earth and transition metal ions in thin films and in nanoparticles
 103. ZnO thin films for organic/inorganic heterojunctions
 104. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 105. Microstructural analysis of ZnO powders with different concentrations of Al dopant obtained by means of hydrothermal synthesis
 106. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 107. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 108. Fast luminescence in ZnO structures
 109. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 110. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 111. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 112. Wide band-gap II-VI semiconductors for optoelectronic applications
 113. Mapping dopants effects in the High pressure synthesis of nanostructured zinc oxide
 114. High pressure-low temperature synthesis of new nanostructured compounds
 115. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 116. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 117. Low temperature ZnMnO by ALD
 118. Synthesis of nanowires and molecular devices through amyloidogenic self-assembly of proteins and peptides
 119. Producing metal oxide nanoparticles by the sonochemical, microwave and RAPET techniques.
 120. Catalytic growth by molecular beam epitaxy and properties of ZnTe-based semiconductor nanowires
 121. ZnMnO Films grown by Atomic Layer Deposition with uniform Mn distribution
 122. Effect of annealing on electrical properties of low temperature ZnO films
 123. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 124. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 125. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 126. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 127. Novel Methods for the Fabrication of Nanomaterials and Their Applications
 128. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 129. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 130. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 131. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 132. Time-resolved ODMR investigations of II-VI based DMS heterostructures
 133. Method of Manganese co-doping of LT ZnO films
 134. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 135. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 136. Photoluminescence of ZnO films studied by femptosecond sapphire:Ti laser
 137. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 138. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 139. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 140. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 141. Two color spectroscopy of ZnSe:Cr
 142. Photo-EPR studies of charge tunneling processes in CdxZn(1-x)Se:Fe,Cr (0 ≤ x ≤ 0.3) crystals
 143. Luminescence of CdMnTe Crystals in Magnetic Field
 144. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 145. Hydrothermal synthesis of doped oxide nanomaterials: a review
 146. Luminescence of doped nanoparticles of wide band gap II-VI compounds
 147. Application of ultrasonically produced nano zerovalent iron for the degradation of chloroethenes
 148. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 149. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 150. Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.
 151. Badania własności termicznych nanokryształów metodami dyfraktometrycznymi
 152. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 153. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 154. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 155. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 156. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 157. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 158. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 159. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 160. Hydrothermal synthesis: opportunities for technology transfer in advanced materials
 161. New routes for the synthesis of Al-doped ZnO transparent nanomaterials
 162. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 163. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 164. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 165. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 166. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 167. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 168. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 169. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 170. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 171. Nanocrystalline SiC compacts obtained by sintering of laser synthesized nanopowders under extreme pressures
 172. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 173. Production and sintering of diamond particles with nanometric nickel coating
 174. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 175. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 176. Sintering of nanopowders under high pressure
 177. Synthesis and properties of GaAs nano-composites
 178. SiC-Zn nanocomposites obtained using high-pressure infiltration technique
 179. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 180. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 181. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 182. Hydrothermal synthesis of nanomaterials: bringing materials closer to life
 183. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 184. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 185. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 186. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 187. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 188. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 189. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 190. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 191. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 192. Growth and characterization of thin films of ZnO by Atomic Layer Epitaxy
 193. Dynamics of spin interactions in II-Mn-VI semiconductors studied with time-resolved optically detected magnetic resonance
 194. Influence of n-type doping on light emission properties of GaN layers and GaN-based quantum well structures
 195. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 196. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 197. Fe photoionization transition in ZnSSe:Fe crystals - photo-ESR studies
 198. Nano SiC doped MgB2 bulk superconductor with Tc over 42 K by high gas pressure annealing
 199. HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED ZIRCONIA MATERIALS: PRESENT STATE AND FUTURE PROSPECTS
 200. X-ray diffraction studies of thermal properties of bulk- and surface-atoms of nanocrystalline SiC
 201. Powder precursors for nanoceramics: cleaning and compaction
 202. Examination of the atomic Pair Distribution Function (PDF) of SiC nanocrystals by in-situ high pressure diffraction
 203. Investigation of the microstructure of SiC-Zn nanocomposites by microscopic methods: SEM, AFM and TEM
 204. Sythesis of metal-ceramic nanocomposites by high-pressure infiltration
 205. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 206. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 207. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 208. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 209. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 210. In-depth and in-plane profiling of InGaN-based laser diodes and heterostructures
 211. Cathodoluminescence study of n-type doped GaN epilayers and GaN/InGaN quantum well structures
 212. Compensation mechanisms in magnesium doped GaN
 213. Optical and magnetic resonance investigations of ZnO crystals doped with transition metal ions
 214. Optical and ODMR study of GaN-based HEMT structures
 215. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 216. Photo-ESR and optical studies of Cr photoionization transition in CdZnSe:Cr crystals
 217. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 218. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 219. Zirconia pressure sensors: from nanopowders to device
 220. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 221. Luminescent properties of wide bandgap materials at room temperature
 222. Why does high pressure prevent protein aggregation ? An FTIR/DSC/PPC case study on insulin.
 223. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 224. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 225. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 226. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 227. Application of High Pressure to Processing of Meat
 228. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 229. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 230. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 231. X-Ray Characterization of Nanostructured Materials
 232. Generetion and Relaxation of Strain in SiC and GaN under Extreme Pressure
 233. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 234. Influence of high pressure on the polytype structure of nanocrystalline GaN
 235. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 236. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 237. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 238. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 239. Luminescense of Nanosize ZrO2
 240. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 241. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 242. Modelling Hydrothermal Synthesis of Ceramic Composite Nanomaterials
 243. Modelling Hydrothermal Synthesis of Ceramic Composite Nanomaterials
 244. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 245. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 246. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Oral at E-MRS Fall Meeting 2007, Acta Materialia Gold Medal Workshop, by Witold Łojkowski
See On-line Journal of E-MRS Fall Meeting 2007

Submitted: 2007-07-26 19:01
Revised:  2009-06-07 00:44
Google
 
Web science24.com
© 1998-2014 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine