Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT

Agnieszka Opalińska 1,2Jacek Wojnarowicz 1Aleksandra E. Kędzierska 1Witold Łojkowski 1

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland

Abstract

Kierunki badawcze Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN skoncentrowane są na syntezie nanoproszków, ich charakterystyce oraz  możliwości zastosowania ich w medycynie, optyce, optoelektronice,  farmacji i kosmetyce.

Poprawna charakterystyka nanometrycznych proszków jest kluczowym etapem w  technologii otrzymywania nanomateriałów. Ze względu na rozmiar ziaren nanometrycznych (średnia wielkość ziarna do 100nm) tradycyjne metody charakteryzacji mogą dawać nieprawidłowe wyniki.

Specjalizujemy się między innymi w badaniach stabilności roztworów koloidalnych oraz w pomiarach wielkości cząstek/ aglomeratów w tych roztworach. Pomiary te wykonujemy na poniższych urządzeniach:

  Analizator rozkładu wielkości oraz potencjału zeta z automatycznym systemem titracji MPT-2– Zetasizer NanoSeries, MALVERN.

Zasada działania urządzenia oparta jest na technologii dynamicznego rozproszenia światła (Dynamic Light Scattering - DLS) i może mierzyć trzy wielkości charakteryzujące cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych: wielkość cząsteczek, potencjał zeta, masę cząsteczkową. 

  Analizator rozkładu wielkości cząstek– NS500, NANOSIGHT.

Zasada działania urządzenia opiera się na bezpośredniej technice NTA „Nanoparticle Tracking Analysis” detekcji i wizualizacji indywidualnych nanocząstek w zawiesinie, która dostarcza informacji o rozmiarze, dystrybucji rozkładu i koncentracji cząstek.

W Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN zajmujemy się charakterystyką nanoproszków otrzymanych przez nasz zespół,  jak również świadczymy usługi badawcze.

 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
 1. POSTER: Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT, PDF document, version 1.4, 1MB
 • Legal notice:

  The above materials are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Pielaszek Research Corporation, the Publisher.
  Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations. In such a case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28306 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of High Quality Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 13. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 14. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 16. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 17. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 18. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 19. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 20. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 21. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 22. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 23. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 24. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 25. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 26. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 27. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 28. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 29. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 30. Green Technology and Pilot Unit for Manufacturing of Ultra Clean Concentrated Colloids of Nano Metals
 31. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 32. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 33. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 34. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 35. Welcome address
 36. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 37. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 38. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 39. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 40. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 41. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 42. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 43. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 44. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 46. Nanosafety - challenge of nowadays
 47. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 48. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 49. Podsumowanie
 50. Wet chemical methods of manufacturing alumina nanopowders
 51. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 52. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 53. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 54. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 55. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 56. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 57. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 58. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 59. Otwarcie konferencji
 60. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 61. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 62. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 63. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 64. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 65. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 66. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 67. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 68. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 69. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 70. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 71. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 72. Error bars in powder diffraction
 73. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 74. Characterization of nanopowders
 75. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 76. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 77. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 78. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 79. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 80. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 81. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 82. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 83. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 84. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 85. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 86. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 87. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 88. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 89. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 90. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 91. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 92. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 93. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 94. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 95. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 96. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 97. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 98. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 99. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 100. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 101. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 102. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 103. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 104. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 105. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 106. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 107. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 108. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 109. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 110. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 111. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 112. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 113. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 114. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 115. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 116. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 117. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 118. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 119. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 120. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 121. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 122. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 123. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 124. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 125. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 126. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 127. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 128. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 129. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 130. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 131. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 132. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 133. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 134. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 135. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 136. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 137. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 138. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 139. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 140. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 141. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 142. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 143. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 144. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 145. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 146. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 147. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 148. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 149. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 150. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 151. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 152. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 153. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 154. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 155. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 156. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 157. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 158. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 159. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 160. Luminescense of Nanosize ZrO2
 161. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 162. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 163. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 164. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 165. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Agnieszka Opalińska
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-29 22:36
Revised:  2012-06-30 07:57