Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics

Wiesław Stręk 1Dariusz Hreniak 1Piotr Mazur 1Artur Bednarkiewicz 1Witold Łojkowski 2Robert Fedyk 2

1. Polish Academy of Sciences, Institute of Low Temperature and Structure Research (INTiBS), Okólna 2, Wrocław 50-422, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

The optical properties of rare-earth (Eu3+, Tb3+, Nd3+) doped Y3Al5O12 nanoceramics characterized by different grain sizes in the range 25 – 100 nm and different concentration of rare-earth ions were investigated. The method of fabrication and structural investigations are presented. The influence of doping level on the luminescence spectra and structural properties has been observed. The emission spectra were measured as a function of excitation power. The mechanisms leading to the hot emission in Nd3+:YAG nanoceramics are discussed.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 8. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 9. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 10. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 11. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 12. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 13. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 14. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 15. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 16. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 17. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 18. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 19. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 20. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 21. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 22. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 23. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 24. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 25. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 26. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 27. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 28. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 29. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 30. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 31. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 32. Welcome address
 33. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 34. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 35. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 36. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 37. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 38. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 39. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 40. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 41. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 42. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 43. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 44. Nanosafety - challenge of nowadays
 45. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 46. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 47. Podsumowanie
 48. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 49. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 50. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 51. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 52. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 53. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 54. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 55. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 56. Otwarcie konferencji
 57. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 58. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 59. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 60. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 61. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 62. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 63. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 64. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 65. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 66. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 67. Polyurethane nano-composites with luminescence properties for optics and optoelectronics applications.
 68. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 69. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 70. Error bars in powder diffraction
 71. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 72. Characterization of nanopowders
 73. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 74. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 75. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 76. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 77. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 78. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 79. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 80. Luminescent Properties of Tb3+:Y3Al5O12 – Coated Submicron SiO2 Particles
 81. Fabrication and properties of nanocrystalline Eu3+:SnO2 and Eu3+:SnO2/In2O3 thin film
 82. Cleavage surfaces atomic and electronic structure of the layered In4Se3 crystals as natural 2D-materials
 83. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 84. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 85. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 86. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 87. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 88. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 89. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 90. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 91. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 92. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 93. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 94. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 95. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 96. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 97. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 98. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 99. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 100. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 101. Structure and properties of polyurethane/YAG:Tb3+ nano-composites with luminescence properties
 102. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 103. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 104. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 105. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 106. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 107. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 108. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 109. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 110. Difference between solvothermal and hydrothermal reactors.
 111. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 112. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 113. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 114. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 115. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 116. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 117. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 118. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 119. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 120. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 121. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 122. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 123. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 124. Index of Refraction for Nano-Ceramic Materials
 125. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 126. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 127. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 128. Sintering of nanopowders under high pressure
 129. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 130. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 131. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 132. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 133. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 134. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 135. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 136. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 137. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 138. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 139. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 140. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 141. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 142. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 143. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 144. Luminescence behaviour BaTiO3 nanocrystallites doped with RE-ions prepared by the sol-gel method
 145. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 146. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 147. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 148. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 149. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 150. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 151. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 152. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 153. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 154. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 155. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 156. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 157. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 158. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 159. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 160. Hydrothermal Synthesis of Magnetite and Ferrite Nanocrystalline Powders in a High Pressure Microwave Reactor
 161. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 162. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 163. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 164. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 165. Luminescense of Nanosize ZrO2
 166. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 167. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 168. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 169. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 170. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: invited oral at E-MRS Fall Meeting 2005, Laser Ceramic Symposium, by Wiesław Stręk
See On-line Journal of E-MRS Fall Meeting 2005

Submitted: 2005-05-26 09:08
Revised:  2009-06-07 00:44