Modyfikacje polimerów stosowanych w lotnictwie za pomocą nanorurek węglowych

Ewelina A. Ciecierska ,  Anna Boczkowska ,  Krzysztof J. Kurzydlowski 

Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland

Abstract

Udział materiałów kompozytowych w lotnictwie sukcesywnie wzrasta ze względu na wysoką wytrzymałość, sztywność a stosunkowo niską gęstość. W najnowszych samolotach wiodących producentów niemal całe poszycie zostało wykonane z kompozytów polimerowych. Wadą kompozytów polimerowych jest niskie przewodnictwo elektryczne. Zwiększenie przewodnictwa osnowy polimerowej można uzyskać poprzez zastosowanie dodatku proszków metali, co skutkuje zwiększeniem masy kompozytu. Lepszą metodą jest zastosowanie nanorurek węglowych.

Zastosowanie nanorurek węglowych w lotnictwie wiąże się z eliminacją zagrożeń przebić w instalacjach elektrycznych: ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, ochrona przeciw uderzeniom piorunów.

Celem pracy było zwiększenie przewodnictwa elektrycznego żywic epoksydowych oraz poprawa właściwości mechanicznych i termicznych. W pracy stosowano różne metody dyspersji, oraz różne rodzaje nanorurek węglowych modyfikowanych i niemodyfikowanych. Określono wpływ długości nanorurek oraz modyfikacji grupami funkcyjnymi na wzrost przewodności elektrycznej kompozytu. Zbadano właściwości termiczne oraz mechaniczne. Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe w celu oceny stopnia dyspersji nanorurek w żywicy.

W pracy uzyskano równomierną dyspersję napełniacza oraz znaczny wzrost przewodności elektrycznej nanokompozytów.

Wstępne prace były finansowane przez firmę Airbus, zainteresowanie przewodzącymi nanokompozytami wyraził również PZL Świdnik.

 

Related papers
 1. Financing of industry relevant projects in Poland
 2. Thermoplastic nanocomposites with enhanced electrical conductivity
 3. Electrospun nanocomposites from PHBV for bone tissue engineering
 4. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 5. New photonic composite materials for aircraft applications
 6. Modeling of growth kinetics of SiC single crystal in PVT process
 7. Application of micro- and nanostructured biomaterials in regenerative medicine
 8. Core-shell P(LLA-CL) based electrospun nanofibers for peripheral nerve tissue engineering
 9. Surface modification of PCL scaffold changes protein adsorption
 10. TiO2 nanotubes based composite layers for biomedical applications
 11. Modification of epoxy resin properties by adding multi wall carbon nanotubes
 12. Możliwości badawcze Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej na WIM PW
 13. Otwarcie konferencji
 14. Perspektywy rozwoju nanomateriałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
 15. Zastosowania mikroskopii AFM dla farmacji i medycyny
 16. Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego
 17. Oczyszczanie i modyfikacja nanomateriałów węglowych
 18. Luminescent polyurethane nanocomposites: processing, structure and properties
 19. Micro Sensor for cell force measurement
 20. Preliminary studies on degradation of polylactides fibers
 21. Effect of grain size on reactive diffusion between Ti-Al
 22. TEM investigations of the nanostructure, multilayer CrN/Cr coatings obtained by vacuum-arc method
 23. Bulk  nanostructured  titanium  fabricated  by  hydrostatic  extrusion
 24. Composites PLLA/MWNTs produced by twin-screw microcompounder
 25. Polyurethane-based material with calcite and aragonite for tissue engineering composite scaffolds
 26.  A  degradable and highly porous polyurethane scaffolds for bone tissue engineering
 27. Reduced activation ODS ferritic steel – recent development in high speed hot extrusion processing
 28. Investigation of the DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings using FIB and SEM techniques
 29. A combination of microCT and FEM methods for development of a new scaffold for bone regeneration
 30. Properties of transparent elastomer nanocomposites (polyurethane/ ZrO2:Eu3+) as materials for optoelectronic application
 31. Investigation of fatique crack growth rate of Al 5484 ultrafine grained alloy after ECAP process
 32. Fire retardant polyurethane elastomers/aluminophosphorate nanocomposites for higher temperature application
 33. The influence of grain refinement on the corrosion mechanism of 7475 aluminium alloy
 34. Modelling the influence of the grain size distribution on the properties of nanometals
 35. Hybrid functional applied to the study of properties of narrow and wide band gap semiconductors
 36. Recrystallization and Grain Growth in Nano-structured Austenitic Stainless Steel under Electric Current Heating
 37. Effect of deformation and strain rate on diminishing of microstructure of aluminium alloys (AlCu4Zr0.5 and AlZn6Mg3CuZr)
 38. Grain refinement in CuCrZr by SPD processing
 39. Tailoring mechanical properties of nano-structured Eurofer 97 steel for fusion applications
 40. Microscopic and surface analytical characterization of TiO2 nanotubes produced by anodic oxidation and thermal treatment 
 41. Investigation of cells interactions with textile scaffolds for bone tissue enginnering
 42. Culture of osteoblasts on nanostructured titanium – preliminary observation
 43. Electrospun polymeric fibers for cartilage regeneration
 44. Biodegradable and bioabsorbable polymeric - ceramic composites for medical applications
 45. Modelling of plastic deformation of nano-polycrystalline materials
 46. Preliminary examinations of mechanical properties of DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings for resurfacing hip prostheses
 47. Optimization of the polymeric scaffolds for bone tissue engineering fabricated by rapid prototyping method
 48. Bone tissue engineered product based on human bone derived cells and polyurethane scaffold
 49. Molecular statics simulation of nanoindentation on nanocrystalline copper
 50. Mechanical properties of functional alumina/polyurethane biocomposite
 51. Microstructural and mechanical characterization of zirconia based composite
 52. FEM simulations of a magnetorheological elastomer with consideration of magneto mechanical coupling
 53. Experimental validation of numerical methods of MRE simulations
 54. Modeling of order-disorder phase transition in intermetallic compounds
 55. Optimization of polyurethane structure as the potential materials for bone tissue engineering applications
 56. Fabricationg polyurethane/calcium carbonate composite scaffold for bone tissue engineering
 57. Polyurethane nano-composites with luminescence properties for optics and optoelectronics applications.
 58. Tailoring mechanical properties by grain refinement and particle redistribution
 59. Stochastic Approach To The Changes In The Mechanical Properties Of Nano-Crystalline Materials Induced By Grain Growth
 60. Surface effect on atomic ordering in nano-layered L10 AB binaries: multiscale Monte Carlo Simulation
 61. Urethane magnetorheological elastomers – manufacturing, microstructure and properties
 62. Image analysis of magnetorheological elastomers microstructure
 63. Characterization of nanopowders
 64. Microstructure and mechanical properties of HE-treated titanium depending on its initial state
 65. Influence of hydrostatic extrusion parameters on the microstructure and mechanical properties of 6082 aluminium alloy
 66. The effect of grain size distribution on mechanical properties of nanometals
 67. Morphological and surface analytical characterization of chemically pretreated Ti surfaces intended for biomedical applications
 68. Electron microscopy studies of magnesium hydride
 69. Microstructure and mechanical properties of 7475 aluminium alloy processed by SPD methods
 70. Investigation of aqueous surface processes and corrosion mechanisms of Al-(Cu)-Fe-Cr quasicrystaline approximant
 71. Characterization of the effects of hydrostatic extrusion on structure and surface properties of 303 austenitic stainless steel
 72. The Effect of Hydrostatic Extrusion on the Corrosion Stability of Austenitic Stainless Steels
 73. The Effect of Hydrostatic Extrusion on Resistance of 316 Austenitic Stainless Steel to Pit Nucleation
 74. Nanomaterials in dental applications
 75. Nanostructure formation in austenitic stainless steel
 76. Evaluation of crystal structure and polytypism of SiC in microwave sintered diamond-SiC composite by TEM and HR-TEM
 77. Hydrogen induced changes in 316L stainless steel microstructure
 78. Statistical model of grain growth in polycrystalline nanomaterials
 79. Repair and regeneration of osteochondral defects in the articular joints
 80. Synthesis, microstructure and properties of urea-urethane hybrid nanocomposites
 81. Corrosion resistance of nanostructured titanium
 82. Effect of surface treatment on the microstructure of TA6V
 83. Predicting site occupation of Fe in B2 NiAl from ab initio computations
 84. Structure and properties of polyurethane/YAG:Tb3+ nano-composites with luminescence properties
 85. Structure and thermal properties of epoxy resins nano-composites with flame retardants
 86. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 87. An influence of boehmite modification on the dispersion in the polyurethane matrix
 88. Materials hardness estimation by simulation of the indentation process
 89. Stability of second phase particles during processing by hydrostatic extrusion
 90. The influence of nano - filler on microstructure homogeneity and selected properties of dental ceramic - polymer composites
 91. Grain Boundary Migration in Nanocrystalline Iron
 92. Thermal properties of L10-TiAl from first principle calculations
 93. Structural stability of zirconia ceramic in water and acid solutions
 94. The influence of the structure of metastable τ - phase on magnetic hysteretic properties of Мn55.5Аl44С0.5 alloy
 95. Morphology and chemical characterization of Ti surfaces modified for biomedical applications
 96. Evaluation of degradation degree of dental hybrid composite used as permanent fillings
 97. Optimization of particle reinforced lead-free solders
 98. Microstructural evaluation during particles addition to lead-free solders
 99. Thermal stability of hybrid polyurethane and modified boehmite
 100. Applications of quantitative image analysis to the description of the morphology of hybrid polyurea-nitryle-urethanes
 101. Improvement of wetting and bonding of SiO2 ceramics and urea-urethane elastomer
 102. A hybrid atomistic-continuum finite element modelling of locally disordered crystalline structure
 103. The role of the weak points in the corrosion resistance of hydrostatically extruded steel porducts
 104. The size effect in strength and fracture toughness of deformation origin submicro- and nanomaterials.
 105. The influence of hydrostatic extrusion on mechanical properties and tribological characteristics of an austenitic stainless steel
 106. Fabrication and micro-structure characterization of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 107. Hydrostatic extrusion of intermetallic Ti-Al layers
 108. PULSE PLASMA SINTERING OF A NANOCRYSTALLINE Cu POWDER
 109. NANOCRYSTALLINE Cu-Al2O3 COMPOSITES SINTERED BY THE PULSE PLASMA TECHNIQUE
 110. Mechanical properties of aluminium processed by equal channel angular pressing
 111. Model for intermetallic phase and intermetallic compound solidification during diffusion soldering
 112. Texture Development in Model Al-Li Alloy Subjected to Severe Plastic Deformation
 113. The Influence of hydrostatic extrusion on microstructure of 6082 aluminum alloy
 114. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 115. Microstructure refinement under high plastic strain rates in hydrostatic extrusion process
 116. Influence of severe plastic deformation on PLC effect in Al 5XXX alloy
 117. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 118. Formation of ultrafine gradient structure in hard magnetic alloy Fe-30%Cr-8%Co
 119. Sintering temperature effect on structure and properties of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 120. PLASTIC PROPERTIES OF GaN AND Al2O3 CRYSTAL: FEM-SIMULATION OF NANOINDENTATION CONFIRMED BY HIGH-RESOLUTION MICROSCOPY
 121. SEM investigations of tooth/ filling bonding
 122. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 123. Nanometals for medical applications
 124. Effect of sever plastic deformation method on microstrucure and mechanical properties of Al and Cu
 125. The influence of twin bands density on microstructure of 316LVM austenitic stainless steel subjected to transverse rolling
 126. Microstructure evaluation in an Al-Li alloy processed by severe plastic deformation
 127. Polymer matrix composites with nanoparticles of TiC obtained by a sol-gel method
 128. Annealing temperature effect on residual stresses in 316L steel subjected to HPT process
 129. FINITE ELEMENT MODELLING OF THE RESIDUAL STRESSES IN THE CERAMIC-ELASTOMER COMPOSITES
 130. EFFECT OF INITIAL MICROSTRUCTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE Al-Cu-Mg-Mn ALLOY PROCESSED BY HYDROSTATIC EXTRUSION
 131. THE INFLUENCE OF HIGH-ANGLE BOUNDARIES ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NANO-CRYSTALLINE IRON OBTAINED BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION
 132. Modelling the interaction of crack tip with nanostructure, which creating by deformation.
 133. SHRINKAGE OF DENTAL POLYMERIC COMPOSITES
 134. IN VIVO WEAR OF POLYETHYELNE GLENOID COMPONENTS IN TOTAL SHOULDER ARTHROPLASTY
 135. Atomic-scale Ab-initio computations of the B2-RuAl
 136. Ab-initio calculations of elastic properties Ni3Al and TiAl under pressure
 137. Modelling of the Influence of the Grain Size Distribution on the Grain Growth in Nanocrystals
 138. Ductility of Nanocrystalline Materials Processed by Severe Plastic Deformation
 139. Structural-strength aspects of glass/metallic composite based on Co-Cr-Mo implantation alloy
 140. Microstructure and mechanical properties of binary Al-Li alloys processed by ECAP
 141. Microstructure of the ceramic - polymer composites for dental applications
 142. Effect of Non-conventional Large Deformations on Microstructure and Properties of Metals
 143. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 144. Morphology and properties of oxide films formed on the nanocrystalline 316L austenite steel
 145. Al2O3-Fe functionally graded materials fabricated under magnetic field
 146. Professor CZOCHRALSKI - Distinguished Scientist and Inventor, Founder of the Modern Materials Science
 147. The influence of temperature and pressure on possibility of obtaining Al2O3/Ni-P nanocomposite through hot pressing process.
 148. Mechanical properties nanostructured iron obtained by different methods of Severe Plastic Deformation
 149. Strain localization in nanocrystalline iron after Severe Plastic Deformation
 150. Non-elastic behaviours of high-porosity ceramics and ceramic-polymer composites
 151. The Superplasticity of Hard Magnetic Alloy Fe-23wt.%Co-30%Cr with Submicrocrystalline Structure
 152. Microstructure of Ni-P thin layers obtained by a chemical method
 153. Hydrostatic extrusion and nanostructure formation in an aluminium alloy
 154. Quantitative Description of Microstructure of Nano-materials
 155. The Structure and Mechanical Properties of Low Carbon Low Alloy Steel Subjected to Severe Plastic Deformation
 156. Studies of Ni-P Thin Films by Electroles Deposition Method
 157. Stereology of Nanomaterials
 158. Targeted Research Project: Metallic, Ceramic and Organic Nanomaterials: Processing - Structure - Properties - Applications
 159. Morphology and Properties of Urea-Urethane Nanocomposites Obtained from Crystalline Prepolymers with Different Chemical Structure
 160. Materials Research in Poland

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Ewelina A. Ciecierska
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-04-08 11:57
Revised:  2010-06-21 10:03