dr Ryszard Sobierajski

e-mail:
fax:
web:
interest(s):

Affiliation:


Instytut Fizyki PAN

address: Al. Lotnikow 32/46, Warszawa, 02668, Poland
phone:
fax:
web:

Participant:


IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

began: 2011-09-26
ended: 2011-09-27
Presented:

IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Krótkofalowe lasery na swobodnych elektronach - oddziaływanie impulsów z materią stałą

Publications:


  1. Damage of gallium arsenide created after irradiation by ultra-short VUV laser pulse
  2. Evaluation of the depth extension of the damages induced by FLASH pulses in silicon crystals
  3. Krótkofalowe lasery na swobodnych elektronach - oddziaływanie impulsów z materią stałąGoogle
 
Web science24.com
© 1998-2019 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine