dr Łukasz Hawełek

e-mail:
fax: +48-32-2588431
web:
interest(s):

Affiliation:


University of Silesia, August Chełkowski Institute of Physics, Department of Solid State Physics

address: Uniwersytecka 4, Katowice, 40-007, Poland
phone: +48(32)3591581
fax: +48(32)2588431
web: http://www.zfcst.us.edu.pl

Affiliation:


Instytut Metali Nieżelaznych

address: Sowińskiego 5, Gliwice, 44-100, Poland
phone: +48-32-2380200
fax: +48-32-2316933
web: http://www.imn.gliwice.pl

Participant:


IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

began: 2011-09-26
ended: 2011-09-27
Presented:

IX Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Przemiana nanodiament-nanocebulki weglowe: badania metodą dyfrakcji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego

Publications:


  1. Przemiana nanodiament-nanocebulki weglowe: badania metodą dyfrakcji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiegoGoogle
 
Web science24.com
© 1998-2019 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine